Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Поставихме пръстени на пеликани в Атанасовско езеро

Поставихме пръстени на пеликани в Атанасовско езеро

Последните дни на месец януари екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) улови и маркира с цветни пръстени 3 къдроглави пеликана в Атанасовско езеро, край град Бургас. Това е първото успешно хващане на здрави и летящи птици в България....
Конкурс за лого на LIFE проекта “Danube Free Sky“

Конкурс за лого на LIFE проекта “Danube Free Sky“

Новият международен LIFE проект „Danube Free Sky“* търси своето лого и отправя покана към всички, които биха искали да вземат участие в конкурса. Проектът обединява усилията на седем държави по поречието на река Дунав (Австрия, България, Хърватия, Унгария, Румъния,...
Построихме нова платформа за пеликани на река Дунав

Построихме нова платформа за пеликани на река Дунав

В началото на месец декември в специално защитена зона (СЗЗ) „Калимок-Бръшлен“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на...