Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
На гости на защитена местност ПОДА

На гости на защитена местност ПОДА

В Световния ден на влажните зони ще направим виртуална разходка в една местност, която се нарежда сред най-богатите места на птици в Европа и най-важните влажни зони в световен мащаб. Това е защитена местност ПОДА, която се намира на 10 минути от центъра на Бургас и...
Пристигнаха блестящите ибиси в защитената местност „Пода“

Пристигнаха блестящите ибиси в защитената местност „Пода“

Една от най-красивите птици, обитатели на Защитена местност „Пода “ край Бургас, се завърна от Африка. Блестящият ибис, родственик на свещения египетски ибис, е получил името си от перата, които, спрямо ъгъла на светлината, блестят в различни цветове. С пристигането...
Посетете онлайн Природозащитен център „Пода“

Посетете онлайн Природозащитен център „Пода“

Онлайн видео камера ни свързва с едно от най-богатите на разнообразие от видове птици места в Европа – Природозащитния център „Пода“ на БДЗП. Гледката от камерата не може да замени живото присъствие при посещение на Центъра, но позволява да отправим в реално време...
Признание за специалистите в ПЗЦ Пода

Признание за специалистите в ПЗЦ Пода

Проектът “Природозащита и регионално развитие в Югоизточна Европа на примери от Румъния и България” стартира през април 2006 г., финансиран от фондация “Алфред Тьопфер” и Немската федерална фондация за околна среда. Партньори по проекта бяха...
Отново високо признание за Природозащитния център на БДЗП “Пода”

Отново високо признание за Природозащитния център на БДЗП “Пода”

Програмата HABITAT на Организацията на обединените нации включи Природозащитния център на БДЗП “Пода” при Бургас в Световната База данни на ООН за най-добри практики за опазване на местообитания. Тази изключително висока оценка беше съобщена на 16...

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.