Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Масов бракониерски отстрел на защитени грабливи птици в района на Цалапица

Масов бракониерски отстрел на защитени грабливи птици в района на Цалапица

20 обикновени мишелова и една забулена сова са намерени убити край Цалапица от експерти на БДЗП на 02.03.2007 г. по време на рутинен мониторинг. До убитите птици е имало и десетки гилзи от ловно оръжие. Бркониерската проява е в рамките на ОВМ Оризища Цалапица, прието...
Заловени бракониери в ПП Сините камъни – Сливен

Заловени бракониери в ПП Сините камъни – Сливен

Българско дружество за защита на птиците – клон Сливен работи по дългосрочна програма за опазването и възстановяването на грабливите птици в района на Природен парк “Сините камъни”. Използва се изпитана методика и дейностите дават постоянни резултати. На 27.04.2006 г....
Отново заловени бракониери на костенурки

Отново заловени бракониери на костенурки

Тридесет и седем (37) индивида от двата застрашени от изчезване в световен мащаб вида сухоземни костенурки бяха конфискувани в рамките на масирани проверки проведени в периода 15-19 август 2005г. в района на градовете Ивайловград, Елхово, Тополовград и Шумен....
Масов бракониерски отстрел на защитени грабливи птици в района на Цалапица

Заловени бракониери на сухоземни костенурки

Четирима бракониери бяха заловени от експерт на Българско дружество за защита на птиците, докато незаконно са събирали сухоземни костенурки в района на село Колец, община Минерални бани, област Хасково. 20 екземпляра от двата вида сухоземни костенурки бяха върнати в...
Отново бяха иззети костенурки от детска градина

Отново бяха иззети костенурки от детска градина

Три (3) индивида от двата световно застрашени вида сухоземни костенурки (шипобедрена и шипоопашата), бяха иззети от детска градина на територията на гр. Хасково, през изминалата седмица. Костенурките са върнати на свобода в подходящи за тях местообитания. Проверката...