Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Акция за защитени видове в бургаските заведения

Акция за защитени видове в бургаските заведения

През последните години в цялата страна, но особено в Бургас (като туристически град) се върна „модата“ на излагане на препарати от защитени видове, като част от вътрешната украса на заведения за хранене и магазини. Българското дружество за защита на...
Вятърните генератори започнаха да убиват птици още преди появата си

Вятърните генератори започнаха да убиват птици още преди появата си

Уви, това не е нелепа шега или абсурдно твърдение. Още преди да са изградени самите вятърни генератори по Северното Черноморие, те наистина започнаха да убиват. През септември 2004 г. на около километър североизточно от село Българево беше издигната мачта за измерване...
Акция за защитени видове в бургаските заведения

КОНФИСКУВАН ПРЕПАРАТ НА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНАТА ДРОПЛА (Otis tarda)

На 1 декември Регионалната инспекция по околна среда – София и Българското дружество за защита на птиците, със съдействието на 1 и 5 РПУ София, направиха съвместна проверка на уличните търговци пред храм-паметника “Ал. Невски”. Повод за проверката бе сигнал, че се...
Акция за защитени видове в бургаските заведения

БДЗП взе участие в проверка за незаконни препарати

Девет незаконно изложени препарирани птици, защитени по българското законодателство (един ловен сокол, шест обикновени мишелова, един бухал и една гривеста чапла) и девет ловни трофея (череп с рога и два чифта рога на благороден елен, два трофея от сръндак, два чифта...
Международен семинар срещу използването на отрови в природата

Международен семинар срещу използването на отрови в природата

На 17 ноември 2004 г. в София бе открит Международен семинар за ветеринарни специалисти на тема Анатомопатологични и токсикологични анализи за установяване на случаи на отравяне на диви животни в природата. Семинарът е организиран от Фонда за дивата флора и фауна...