Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
„Граждани за природата“ участваха активно в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

„Граждани за природата“ участваха активно в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Веднъж в годината, в средата на януари, се провежда Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, не само в България, но и в Цяла Европа. Нашият екип прекоси страната в един кратък снежен следобед, за да достигне най-североизточната точка – полевата станция на БДЗП...
Първи данни и снимки от Среднозимно 2008

Първи данни и снимки от Среднозимно 2008

Екипът на язовир Искър Заради лошите метеорологични условия, Среднозимното преброяване тази година беше изправено пред провал, въпреки добрата организация, създадена от партньорите, които организираха броенето – Българско дружество за защита на птиците (БДЗП),...
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Провежда се ежегодно в средата на януари от 1967 г. Преброяването обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във вътрешността на страната. Тази година преброяването е от 11 до 13 януари и в него ще участват...