Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Невероятната и тъжна история на орела Кали

Невероятната и тъжна история на орела Кали

Царският орел Кали по време на поставяне на предавателя в Югоизточна България, © Волен Аркумарев За нас не е тайна, че многобройни опасности дебнат птиците по време на миграция. Отрови, бракониери и опасни електропроводи, убиващи при кацане върху тях, са най-честите...
Празнуваме Деня на орела в Националния природонаучен музей

Празнуваме Деня на орела в Националния природонаучен музей

Скален и морски орел, © Богдан Боев Заповядайте на 27 юни (понеделник) от 15 до 18 часа в Националния природонаучен музей да отпразнуваме заедно Националния ден на орела. Ще запознаем гостите на музея с интересни факти за едни от най-емблематичните и редки орли у нас...
Нова научна публикация представя резултатите от петгодишно проучване на подсилената последна колония лалугери в Натура 2000 зона ,,Западна Странджа“

Нова научна публикация представя резултатите от петгодишно проучване на подсилената последна колония лалугери в Натура 2000 зона ,,Западна Странджа“

© Димитър Градинаров Нова научна статия, публикувана през юни 2022, представя резултатите от петгодишен мониторинг на подсилена колония на европейски лалугер (Spermophilus citellus) в защитена зона от Натура 2000 „Западна Странджа“ (BG0002066), Югоизточна България....
Нова научна публикация разглежда ефекта от промените в местообитанията на царския орел върху популацията на вида

Нова научна публикация разглежда ефекта от промените в местообитанията на царския орел върху популацията на вида

Царски орел, © Márton Horváth Нова научна публикация, поместена в научния журнал Avian Research, акцентира върху ефекта от промените в ландшафта и влошаване на качеството на местообитанията на световно застрашения царски орел върху демографската структура на вида....
Резултати от зимното подхранване на царските орли в Сакар

Резултати от зимното подхранване на царските орли в Сакар

Между ноември и март екип на БДЗП извърши регулярно зимно подхранване на пет двойки царски (кръстати) орли в Защитен зона „Сакар“. Целта на подхранванията е да задържи гнездовите двойки в териториите им през цялата година и да привлече и задържи зимуващи млади птици...