Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Нова научна публикация разглежда ефекта от промените в местообитанията на царския орел върху популацията на вида

Нова научна публикация разглежда ефекта от промените в местообитанията на царския орел върху популацията на вида

Царски орел, © Márton Horváth Нова научна публикация, поместена в научния журнал Avian Research, акцентира върху ефекта от промените в ландшафта и влошаване на качеството на местообитанията на световно застрашения царски орел върху демографската структура на вида....
Резултати от зимното подхранване на царските орли в Сакар

Резултати от зимното подхранване на царските орли в Сакар

Между ноември и март екип на БДЗП извърши регулярно зимно подхранване на пет двойки царски (кръстати) орли в Защитен зона „Сакар“. Целта на подхранванията е да задържи гнездовите двойки в териториите им през цялата година и да привлече и задържи зимуващи млади птици...
Млад царски орел от България зимува на о-в Крит

Млад царски орел от България зимува на о-в Крит

Младият царски орел Борис, който миналото лято бе маркиран от екип на БДЗП, е заснет в компанията на още два млади орела на о-в Крит. Точното местоположение на орлето е известно, благодарение на поставения на гърба му GPS предавател, който ни разкри вълнуващи детайли...
Предварителни резултати от зимното подхранване на царските орли в Югоизточна България

Предварителни резултати от зимното подхранване на царските орли в Югоизточна България

В началото на декември стартира зимното подхранване на пет двойки царски (кръстати) орли в Югоизточна България. Подхранването се извършва в периода между декември и март и има за цел задържане на гнездовите двойки в териториите им през цялата година, привличане и...
Стартира зимното подхранване на царски орли

Стартира зимното подхранване на царски орли

© Andras Kovacs/RaptorImages На 1 декември стартира подхранването на пет двойки царски (кръстати орли) в Югоизточна България. Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.2. Изкуствено подхранване на кръстатите орли през...