Спирка ,,България“

Световен ден на мигриращите птици

"Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, LIFE18/NAT/BG/001051
„Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, LIFE16/NAT/BG000847
"Опазване на египетския лешояд по миграционния му път", LIFE16 NAT/BG/000874

България е спирка по миграционния път на птиците – начална, междинна или крайна. Наесен едни тръгват на юг към Африка, изминавайки хиляди километри. Други пристигат от далечния север, за да прекарат студените месеци тук. 

Египетски лешояд, малък креслив орел, червеногуша гъска са част от пътешествениците, на които се налага да преодоляват множество опасности с една-едничка цел – да достигнат отново България.

Въздушните им маршрути далеч не са безопасни: токови удари, отрови, бракониерство, липса на храна, липса на места, където да починат за кратко, преди да продължат по дългия си път  са малка част от предизвикателствата, които правят трудното им пътешествие борба за живот.

Една от три червеногуши гъски няма шанс да достигне България поради незаконния отстрел в небето на Русия и Казахстан, а тези, които успеят да достигнат страната ни, също не са в безопасност.

В борбата между животновъди и хищници често невинна жертва стават лешоядите и по-конкретно египетският лешояд. Над 80% от известните случаи на смърт при египетските лешояди се дължат на залагането на отрови и отровни примамки в дивата природа.

Електрическите стълбове също представляват опасност за прелетните птици по време на миграцията. Токовият удар при кацане на стълб или заплитане в жиците е причина за смъртта на малкият креслив орел, както и на други едри птици.

БДЗП, със своите чуждестранни партньори, работи от години за преодоляването и смекчаването на тези заплахи, осигурявайки по-сигурен път за птиците по време на тяхната миграция!

Темата за Световния ден на мигриращите птици през 2021 г. „Летете, пейте и се рейте като птиците“ е покана към хората по света да се свържат отново с природата, като активно слушат и наблюдават птици, където и да се намират. В същото време темата призовава хората по целия свят да използват собствените си гласове и творчество, за да изразят своето отношение към птиците и природата.

Птиците могат да бъдат забелязани навсякъде: в градовете и в селата; в паркове и дворове, в гори и планини, и във влажни зони и по бреговете. Те свързват всички тези местообитания, те ни свързват, напомняйки ни за нашата собствена връзка с планетата, околната среда, дивата природа и един с друг. Чрез своите сезонни движения мигриращите птици също редовно ни напомнят за циклите на природата.

Като глобални посланици на природата, мигриращите птици не само свързват различни места по планетата, но и свързват хората отново с природата и със себе си, както никое друго животно на планетата!

лого БДЗП
лого БДЗП