Онлайн определител

Дарения

Дарение за дейности на БДЗП

BGN.

Плащане с банкова карта

Сигурно разплащане с борика
* Задължителни полета

Дарение с ePay.bg

Описание Сума
Дарение за дейности на БДЗП BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

Направи дарение

 

Дарявайки на БДЗП освен, че помагате за опазването на българската природа, вие можете да се възползвате и от данъчни облекчения. Това е възможно, тъй като БДЗП е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

 

За юридически лица/ фирми: за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10% от счетоводната печалба. Правно основание - чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

За физически лица: сумата на годишната данъчна основа се намалява с до 5% за направени през годината дарения. Правно основание – чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „л“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Защита на лични данни
Ние използваме Вашите лични данни за целите на този Уеб сайт, да обработим Вашата регистрация за член, дарител или доброволец на БДЗП – организация в обществена полза. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.
Ако сте на възраст под 18 години, Вие трябва да получите разрешението на Вашия родител или настойник, преди да си регистрирате акаунт.

 

Какви лични данни събираме?
Личните данни, които ние събираме от Вас включват – Вашето име*, данни за контакт (адрес)*, имейл адрес*, дата на раждане*, телефонен номер, интереси и друга информация, които Вие ни предоставите, когато си регистрирате профил на нашия сайт и направите своя акаунт.
(Информацията отбелязана с * е задължителна за регистрация).

 

Как използваме Вашите лични данни?
Ние използваме Вашите данни, за да ви позволим да се възползвате от предлаганите функции на Уеб сайта; да обработим Вашата регистрация; да ви осигурим информацията, която желаете или сте съгласни да получавате; да се свързваме с Вас във връзка с употребата Ви на Уеб сайта; за да изпълняваме други цели, които бихме могли да Ви разкрием при предоставянето на Вашите данни или в други случаи, когато е налице правно основание за това.
С въвеждането на адреса на електронната си поща вие се съгласявате да получавате съобщения за кампании и дейности на БДЗП.

 

Всеки дарител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща служител на БДЗП извършва проверка с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.

 

Как споделяме Вашите данни?
БДЗП се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

 

Какви стъпки предприемаме, за да гарантираме сигурността на Вашите данни?
Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки с цел да подсигурим защитата и сигурността на Вашите данни. Въпреки това, имайте предвид, че никога сигурността на електронно прехвърляне или съхранение на данни не може да бъде 100% гарантирана.

http://vrabcheta.bg/bg/polevi-opredelitel-na-ptitsite/p3.html
Стани член на БДЗП Направи дарение
За децата

Запиши се за известия

Абонирайте се за електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашата поща