Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

“Едно добро

начало“

– Царският орел

Първата земя под заКРИЛА вече е факт!


Време е да се похвалим с първите резултати от дарителската кампания „Земя под заКРИЛА“!

Дотук събрахме почти 1/3 от сумата, необходима за купуване на земя за три застрашени вида: царския орел, ловния сокол и европейския лалугер. И с тях вече закупихме 29 декара земя в Южен Сакар!

Благодарим от сърце на всички, подкрепили кампанията до момента!

И продължаваме напред към целта от 100 000 лв., за да разширим „владенията“ на трите редки вида!

Подкрепи ни с дарение


по банкова сметка
IBAN: BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC: RZBB BGSF
Банка: KBC Банк България ЕАД
Титуляр: Българско дружество за защита на птиците
Основание: Земя под закрила + телефон и имейл за връзка

чрез SMS
17777 DMS POLET

или онлайн на
platformata.bg

55 315 лв.

Събрани до момента

2713

Дарители

100 000 лв.

Крайна цел
0%
Събрани средства

Партньори