Онлайн определител

Природата в опасност!

През лятото на 2015 г. Европейската комисия започна да обмисля промяна и обезсилване на  законите, които защитават природата на Европа. Те попитаха нас, като граждани на Европейския съюз, какво мислим за това. И ние им казахме!

В кампания, наречена „Природата в опасност!“ (#NatureAlert), над половин милион европейци, включително и българи, призоваха за по-добро изпълнение и прилагане на съществуващите правила, определени от законите - известни като Директива за птиците и Директива за местообитанията.

Но кампанията не е приключила – все още има вероятност Комисията да отвори Директивите и бъдещето на законите, които защитават почти една четвърт от земята на ЕС е под съмнение.
 

Кажете на еврокомисарите да действат сега!