Онлайн определител

Ще „спаси“ ли страната ни от санкции предложеният план за управление на Калиакра

29.08.2017

© Николай Петков

Mерките, предложени в обсъждания в момента план за управление на защитените зони в района на Калиакра, могат да са ключови за постигането на съответствие с решението на Европейския съд. БДЗП застъпва позицията, че сред най-подходящите мерки са премахването на проблематичните ветропаркове и предприемането на възстановителни мерки на територията на голф игрището, изградени в нарушение на законодателството на ЕС.
 

През юли 2017 г. министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви, че е постигнал „възможно най-благоприятните за страната ни договорености с Европейската комисия по съдебното дело за изградените вятърни генератори в защитена зона „Калиакра“. Договореностите включват, по неговите думи, строги забрани за ползването на земите и в същото време запазването на шестте ветропарка, обект на решението. Тези новини предизвикаха вълна от недоволство и осуетиха провеждането на обществените обсъждания на плана за управление на трите защитени зони в района: Калиакра, Комплекс Калиакра и Белите скали.
 

На официално запитване на БДЗП Генерална Дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия отговори: „Можем да потвърдим, че дискусии с българските власти относно необходимите мерки за осигуряване на съответствие с решението на Европейския съд се проведоха през юли и ще продължат и след лятото. Комисията все още не е взела никакво решение по този въпрос. Българските власти са тези, които трябва да определят подходящите мерки за постигане на съответствие. След като българските власти вземат решение кои са конкретните мерки, Европейската комисия е готова да разгледа, дали те са достатъчни с оглед на решението на Съда.“

 

Според БДЗП предложеният план за управление не може да постигне прилагане на решенето на Европейския съд по делото „Калиакра“, както и на препоръка 130(2007) на Бернската конвенция. Самият план за управление няма формулирани цели и по същността си не може да се определи като „интегриран“. Доколкото предложените мерки се основават на представената базова информация и дефинираните заплахи, те са недостатъчни, а някои от тях са неподходящи, особено що се касае до защитените зони за птици. Основно опасенията ни се основават на представената базова информация, анализа на сегашното състояние и формулиране на заплахите, и очевидно различното им качество и степен на пълнота по отношение на защитената зона за местообитанията „Комплекс Калиакра“ и двете защитени зони за птици „Калиакра“ и „Белите скали“. Данните в характеристиката на ЗЗ „Комплекс Калиакра“, дефинираните на тяхна база заплахи и предложените мерки са в по-голямата си част добре структурирани, обективни и обосновани. За съжаление качеството на данните и анализите в характеристиката на ЗЗ „Калиакра“ и ЗЗ „Белите скали“, изведените на тяхна база заплахи и мерки са твърде проблематични по отношение структурираност, обективност, обоснованост и достатъчност.
 

Цялото становище на БДЗП е публично на http://bspb.org/bg/documents/1.html.

 

Българското дружество за защита на птиците настоява отговорните институции да подходят отговорно към въпроса и да бъдат предприети мерки, насочени към решаването на основните проблеми според решението на Европейския съд – шестте ветроенергийни парка и голф игрището, изградени в нарушение на законодателството на ЕС, както и кумулативния ефект от множество одобрени проекти. Сред най-подходящите мерки са премахването на проблематичните ветропаркове и предприемането на възстановителни мерки на територията на голф игрището. Необходимо е също да се намери решение относно множество проекти, които са одобрени, формално могат да бъдат изпълнени и да предизвикат още значителни щети в границите на защитените зони.
 

Планът за управление трябва да бъде преработен и допълнен, така че да предложи мерки за прилагане на решението на Европейския съд, но също така да осигури мерки за подходящо управление с цел опазване на всички видове и местообитания в защитените зони през следващите 10 години.

 

 

Тагове
Калиакра, обществено обсъждане, Европейски съд, БДЗП, становище