Онлайн определител

Николай Терзиев


сн. Димитър Градинаров

Отговорник екип с кучета за търсене на отрови, проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14 NAT/NL/000901)

nikolai.terziev [@] bspb.org