Онлайн определител

Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите


сн. Светослав Спасов

LIFE14 NAT/NL/000901


Цел на проекта:

 

 • Да подобри познанията ни за причините за смъртността при черния и белоглавия лешояд
 • Да подобри познанията ни за скитанията на индивидите от двата вида
 • Да намали безпокойството, отравянето и директното преследване на черния и белоглавия лешояд
 • Да намали риска от отравяне с олово
 • Да подобри хранителната база на лешоядите
 • Да намали смъртността, причинена от електрическата инфраструктура
 • Да намери подкрепа сред местната общност, включително чрез популяризиране на местни бизнеси, свързани с лешоядите и други диви животни
 • Да популяризира опазването на лешоядите
 • Да подпомогне съвместната работа с други природозащитни организации

 

Продължителност: 5 години и 3 м., начална дата: 01/01/2016 Крайна дата: 31/03/2021Партньори

 

Координиращ бенефициент:

Stichting Rewilding Europe

 

Асоциирани бенефициенти:

Българско дружество за защита на птиците

Hellenic Ornithological Society

New Thracian Gold - Bulgaria Foundation

The Vulture Conservation Foundation

WWF GREECE

 

Дейности

 

 • Оценка на популациите на черния и белоглавия лешояд в България и Гърция
 • Сателитна и GPS/GSM телеметрия за определяне на заплахите
 • Идентифициране и обезопасяване на рискови електропроводи
 • Оценка на законовата рамка във връзка с борбата с отровите
 • Разселване на диви видове животни с цел подобряване на хранителната база на лешоядите
 • Изследване на здравния статус на черния и белоглавия лешояд от гледна точка на отравяне с олово и медикаменти за ветеринарна употреба
 • Строеж на изкуствени гнезда за картали
 • Създаване на първия за страната екип от обучени кучета за откриване на отровни примамки
 • Намаляване на безпокойството и охрана на гнезда
 • Промоция на ловни амуниции без олово
 • Работа с фермери, ловци, местни власти
 • Подпомагане на бизнес възможностите, свързани с лешоядите

 

Финансиране 


Общият бюджет на проекта е 2 199 961  евро. Финансирането се осъществява по програмата LIFE на Европейската комисия и партньорите по проекта.