Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП е готово с разработването на карта с местата от мрежата НАТУРА 2000 за опазване на птиците и които България трябва да обяви за защитени зони най-късно до 31 декември 2006г. Картата, включва места, покриващи 22% от територията на страната, но преди да бъде внесена в МОСВ ще бъде обсъдена с експертите-орнитолози и окончателно прецизирана.

Със споразумение. за сътрудничество от 2004г. с Министерството на околната среда и водите, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) пое ангажимент да разработи тази карта.

От 17г. БДЗП работи по проучването и опазването на Орнитологично важните места (ОВМ) у нас. През последните 2 г. на базата на цялата налична информация (повече от 4 милиона данни за птици), оценихме над 180 потенциални територии (включително и съществуващите вече 50 ОВМ), за да се установим, кои от тях отговарят на критериите, приети от Европейския съюз и следователно трябва да бъдат включени в мрежата НАТУРА 2000.

  • 120 бяха покриха критериите за ОВМ.
  • Общо тяхната площ е 2 230 000 ха или 21% от територията на страната и 1% от крайбрежната акватория.

Останалите 60 места не отговарят на критериите.

Днес БДЗП представи за първи път пред българската и международна природозащитна общественост и институции тази карта и започна процес на съгласуването й с експертите. След като приключи този процес през юни тази година официално в МОСВ ще внесем списък и карта на местата.

Европейският съюз осигурява специални фондове за опазването и устойчивото управление от местата от НАТУРА 2000. По този начин той компенсира и стимулира техните собственици да извършват тази полезна за обществото дейност. БДЗП работи за това, по тази линия в България да постъпят значителни средства – за агро-екологични програми, чрез туризма и устойчивото развитие на селските райони.

BG001 Влажни ливади Раяновци
BG002 Западен Балкан (Чупрене)
BG003 Кресна (Тисата )
BG004 Долни-Богров Казичене
BG005 Понор (Зимевица)
BG006 Рибарници Орсоя
BG007 Остров Ибиша
BG008 Остров до Горни Цибър
BG009 Златията (Фунията)
BG010 Язовир Пясъчник
BG011 Централен Балкан
BG012 Крумовица
BG013 Студен Кладенец
BG014 Маджарово
BG015 Язовир Конуш
BG016 Рибарници Пловдив
BG017 Комплекс Беленски острови
BG018 Остров Вардим
BG019 Бяла река
BG020 Радинчево
BG021 Сакар (Южен Сакар)
BG022 Язовир Розов кладенец
BG023 Язовир Овчарица
BG024 Рибарници Мечка
BG025 Ломовете
BG026 Дервентски възвишения
BG027 Язовир Малко Шарково
BG028 Стралджа (язовир Церковски)
BG029 Котленска планина
BG030 Комплекс Калимок
BG031 Стената
BG032 Остров Пожарево
BG033 Сребърна
BG034 Комплекс Мандра-Пода
BG035 Бургаско езеро
BG036 Атанасовско езеро
BG037 Поморийско езеро
BG038 Провадийско-роякско плато
BG039 Хърсовска река
BG040 Странджа
BG041 Ропотамо
BG042 Залив Ченгене Скеле
BG043 Емине
BG044 Камчийска планина
BG045 Комплекс Камчия
BG046 Ятата
BG047 Варненско Белославско езеро
BG048 Суха река
BG049 Шабленски езерен комплекс
BG050 Дуранкулак
51 Калиакра
52 Жребчево
53 Врачански Балкан
54 Средна гора
55 Рила
56 Пирин
57 Бесапарски ридове
58 Сините камъни-Гребенец
59 Каменски баир
60 Галата
61 Балчик
62 Лудогорие
63 Западни Родопи
64 Гарван
65 Малък Преславец
66 Западна Странджа
67 Остров Голя
68 Карлуковски карст
69 Рибариници Звъничево
70 Рибарници Хаджи Димитрово
71 Моста на Арда
72 Мелнишки пирамиди
73 Добростан
74 Баташка планина
75 Мурсалица
76 Места
77 Бакърлъка
78 Славянка
79 Осогово
80 Витоша
81 Марица Първомай
82 Батова
83 Свищовско-Беленска низина
84 Палакария
85 Анагьол
86 Злато поле
87 Марица Пловдив
88 Микре
89 Влажни ливади Апирци
90 Влажни ливади Лесидрен
91 Влажни ливади Рибарица
92 Угърчин
93 Влажни ливади Голяма Желязна
94 Адата-Тунджа
95 Девин
96 Бежаново
97 Чиракман-Иканталък
98 Рупите
99 Гората
100 Краище
101 Вейката
102 Деветашко плато
103 Габра
104 Съдиево
105 Тулово
106 Топчиите
107 Беласица
108 Искър
109 Емен
110 Белоградчишки скали
111 Земенски пролом
112 Руй
113 Еловица
114 Триград
115 Язовир Ивайловград
116 Чокльово блато
117 Петрича
118 Дряновски манастир
119 Оризища Цалапица
120 Рибарници Соколица