Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Камери

Често обвиняваме съвременните технологии, че ни отдалечават от природата, но могат ли всъщност и да ни свързват с нея? Онлайн видео камерите, които поставяме в гнезда на птици, ни доближават от комфорта на нашия дом до техния свят и ни позволяват да станем свидетели на брачното поведение, снасянето на яйцата, излюпването на малките и всеотдайната грижа на родителите за тях.
Възможността да надникнем отблизо в тайния живот на редки и емблематични видове не само доставя радост и събужда интереса на хората към дивия свят и неговото опазване, но има конкретни природозащитни цели. Онлайн наблюдението ни предоставя ценна информация за поведението, екологията и биологията на видовете, изключително важна при планирането на дейности за тяхното опазване.

Семейство щъркели Снежи и Вихрен в село Ярлово

Чухал, ПЗЦ „Пода“ – вътре в гнездото

Семейство щъркели Драго и Драга в село Драгушиново

Египетските лешояди в Източни Родопи