Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Емил Йорданов

Лятото на 2022 година очаква своите доброволци – охранители на гнезда на египетски лешояди. Новото поколение вече идва на белия свят и през август ще се нуждае от помощ в своя най-уязвим период – този на първия полет.

От 2013 г. насам повече от 80 доброволци от България и чужбина са участвали в кампанията, включително хора от Канада, Румъния, Унгария, Литва, Германия, Белгия, Франция и САЩ. Досега, благодарение на тяхната незаменима помощ, са спасени осем малки и успешно са напуснали гнездата си над 100 птици.

Предлагаме ви близка среща с една от най-редките птици на планетата и възможност да допринесете за нейното опазване. Уникалната природа на Източните Родопи ще бъде вашата крепост за определен от вас период между 1-25 август. Всяка сутрин ще бъдете оставяни на точката за наблюдение с бинокъл или зрителна тръба и взимани вечерта. При забелязване на опасност – падане на малкото от гнездото или причинено от хора безпокойство – давате сигнал на екипа на „Нова надежда за египетския лешояд“, който е наблизо и реагира веднага. Необходимо е да сте подходящо екипирани за престой на открито сред природата и заредени с търпение и внимание към емблематичния вид.

За записване попълнете приложената бланка и я изпратете до д-р Владимир Добрев –

© Владимир Добрев

© Владимир Добрев

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) пое отговорната и изключително амбициозна роля да бъде водещата организация в един от най-големите проекти в света за опазването на световно застрашения вид – „Нова надежда за египетския лешояд“, в партньорство със Зелени Балкани. Проектът обединява институции и организации от 14 страни от три континента – всички те част от миграционния път на тази изключителна птица. Както всяка страна има своята роля за спасението на вида, така и всеки един от нас.