Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Дамян Петков

В края на декември съвместен екип от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и представител на Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан успя да извърши редица дейности, свързани с подобряване условията за гнездене на защитения къдроглав пеликан на територията на Защитена местност „Калимок-Бръшлен“.

© Дамян Петков

Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ е влажна зона с международно значение за опазване на редица водолюбиви видове птици. И тук, по подобие на блатата на остров Персин,  беше реализиран успешен проект, в рамките на който бе възстановен водният режим. Къдроглавият пеликан е един от видовете, който се среща в района и този факт провокира изграждането на наколна дървена платформа през декември 2020 г. Тогава съвместният ни екип постави и три макета на пеликани в реални размери, чиято цел беше да спомогнат за по-бързото привличането на къдроглавите пеликани. Резултатите не закъсняха и още на следващата пролет в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ се сформира третото гнездово находище на този величствен вид в страната, след това в езерото Сребърна и в Природен парк „Персина“.  През 2023 г. тук беше регистриран и рекорд – 79 двойки успешно отгледаха 107 малки пеликанчета.

Двете платформи в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Дамян Петков

За да са максимално атрактивни за птиците, преди началото на новия размножителен сезон, тази зима извършихме технически преглед и успяхме да изкосим достатъчно количество тръстика, с която покрихме двете наколни дървени платформи. Така те наподобяват максимално много на тръстикови острови, които са едни от любимите места за гнездене на къдроглавите пеликани. Като допълнение нашият екип успя да извърши и леки ремонтни дейности, които да гарантират още по-голямата здравина и устойчивост на платформите. Радващ е фактът, че още следващите дни беше наблюдавана група от около 30 възрастни къдроглави пеликана в брачно оперение около платформите в Защитената местност.

Изказваме огромна благодарност към всички доброволци, които се включиха в тази нелека задача и работиха на терен при изключително лоши метеорологични условия – силен вятър и ниски температури! Надяваме се, че къдроглавите пеликани ще успеят да имат още един пореден и успешен гнездови сезон в Защитена местност „Калимок-Брълшен“.

© Владимир Младенов

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.