Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Мониторинг

За да бъдем ефективни в опазването на птиците, базираме работата си на редовно събирани и анализирани научни данни. Следим състоянието на популациите на птиците, за да разберем кои видове се нуждаят приоритетно от мерки за опазване. Чрез мониторинг на гнездящите двойки египетски лешояди например установихме, че този вид драстично намалява и до 30 години може да изчезне напълно от нашата природа.

Мониторингът ни показва и дали предприетите мерки за опазване на даден вид водят до желания резултат или не. Такъв добър пример е царският орел, чиято популация се увеличава благодарение на природозащитните дейности, предприети от нас.

Много от застрашените видове наблюдаваме всяка година, като събираме подробни данни за заетите гнезда и броя на излюпените и отгледани малки, за да разберем бързо какво се случва с тях и дали не са се появили нови заплахи. Широкоразпространени видове, като белия щъркел преброяваме веднъж на всеки десет години. Зимуващите птици преброяваме минимум веднъж годишно през януари по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици.

© Йордан Христов - мониторинг

Мониторингът на застрашените видове е прецизна дейност. Ако не се провежда правилно, тя може да доведе до прогонване на птиците или загиване на яйца и малки. Нашите експерти са професионалисти с голям опит. Много от тях имат докторска степен по зоология или екология и научни публикации в реномирани издания. За да разберем, обаче, какво се случва с широкоразпространените видове, разчитаме на голям брой любители на птиците. Те извършват така наречения Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). Това е прекрасен пример за все по-популярната „наука на гражданите“ (citizen science), при която данните се събират от широк кръг хора. На любителите на птиците разчитаме и за изготвянето на Атлас на птиците. За да улесним събирането на данни от граждани, сме създали специално приложение за мобилни телефони SmartBirdsPro и база данни SmartBirds.