Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейският портал за птиците –  EuroBirdPortal (EBP), вече е с нова подобрена версия, която визуализира движението на птиците по невиждан досега начин. В новата версия са включени още 40 милиона нови записи на птици, събрани през 2016 г., като показва анимирани целогодишни карти на 105 вида птици за период от седем години. ЕBP запазва своята позиция на най-големия и динамичен поток от данни за биоразнообразието в Европа, основан на метода citizen science – участие на обикновените хора в събирането на научни данни.

EBP е проект на Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC), разработен в партньорство с 81 институции от 29 страни, които организират събирането на данните с помощта на повече от 100 000 доброволци. Основната цел на EBP е да комбинира данните, събрани от различните портали за онлайн събиране на данни за птици в Европа, за създаване на широкомащабни пространствено-времеви модели на разпространение на птиците (сезонни промени в разпространението, миграционни модели, фенология) и техните промени с течение на времето.
EBP демо вазуализаторът има за цел да покаже обхвата и потенциала на проекта, представящ моделите на разпространение седмица по седмица на 105 вида птици, използвайки общо девет вида карти на видовете и климатични променливи. Две анимирани карти на всеки вид през избрана година могат да бъдат едновременно селектирани за директно сравнение. В момента могат да бъдат избрани 30 милиона различни комбинации от карти.

Тази подобрена версия включва и нов визуален дизайн и няколко нови функционалности, включително опции за мащабиране и вграждане. Обхванатият от картите район се увеличи значително благодарение на включването на данни от България, Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Израел, Румъния и Турция.

Подобренията на портала позволяват по-добро разбиране и проследяване на промените в моделите на миграция на птиците или на влиянието на климата върху миграцията.
Данните от България са събрани с помощта на мобилното приложение SmartBirds Pro и свързания с него уебсайт на БДЗП www.smartbirds.org.