Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Документи

Основни документи

БДЗП Етичен кодекс 2018

Устав на БДЗП

Политика за екологична устойчивост и екологосъобразни обществени поръчки

Политика за прекъсване на членството
Правила за работа на УС на БДЗП

Документи Управителен съвет

2023

Протокол – 25.02.2023

2022

Протокол – 26.02.2022

Протокол – 14.5.2022

Протокол – 20.08.2022

Протокол – 26.11.2022

2021

Протокол – 6.03.2021

Протокол – 15.5.2021

Протокол – 21.08.2021

Протокол – 20.11.2021

2020

Протокол – 16.05.2020
Протокол – 29.7.2020
Протокол – 20.5.2020
Протокол – 14.4.2020

Протокол – 21.11.2020

Протокол – 26.06.2020
Протокол – 04.04.2020

Протокол – 22.08.2020

Протокол – 29.2.2020

2019

Протокол – 19.06.2019
Протокол – 28.05.2019
Протокол – 16.11.2019

2018

Протокол – 10.02.2018
Протокол – 17.11.2018
Протокол – 11.05.2018
Протокол – 19.04.2018
Протокол – 11.08.2018

2017

Протокол – 13.05.2017
Протокол – 18.03.2017
Протокол – 19.08.2017
Протокол – 25.11.2017

2016

Протокол – 10.12.2016
Протокол – 23.01.2016
Протокол – 11.06.2016
Протокол – 20.02.2016
Протокол – 27.08.2016

2015

Протокол – 11.07.2015
Протокол – 13.02.2015
Протокол – 16.05.2015
Протокол – 17.10.2015

Документи Общо събрание

Протокол Общо събрание 15.10.2022 г.

Документи за Общо събрание 15.10.2022 г.

2019

Декларация до УС
Подписка – Искане за ОС
Предложения за промени
Предложение за промени
Протокол – 20.04.2019

2018

Проекто-бюджет – 2018
Протокол – 14.04.2018

2017

Доклад – 2017
Протокол – 2017

2016

Бюджет за 2016
Доклад – 23.01.2016
Протокол – 23.01.2016

2015

Протокол – 31.01.2015