Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Документи

Основни документи

БДЗП Етичен кодекс 2018
Устав на БДЗП
Политика за екологична устойчивост и екологосъобразни обществени поръчки
Политика за прекъсване на членството
Правила за работа на УС на БДЗП

Документи Управителен съвет

Протокол – 16.05.2020
Протокол – 29.7.2020
Протокол – 20.5.2020
Протокол – 14.4.2020
Протокол – 26.06.2020
Протокол – 04.04.2020
Протокол – 29.2.2020
Протокол – 19.06.2019
Протокол – 28.05.2019
Протокол – 16.11.2019
Протокол – 10.02.2018
Протокол – 17.11.2018
Протокол – 11.05.2018
Протокол – 19.04.2018
Протокол – 11.08.2018
Протокол – 13.05.2017
Протокол – 18.03.2017
Протокол – 19.08.2017
Протокол – 25.11.2017
Протокол – 10.12.2016
Протокол – 23.01.2016
Протокол – 11.06.2016
Протокол – 20.02.2016
Протокол – 27.08.2016
Протокол – 11.07.2015
Протокол – 13.02.2015
Протокол – 16.05.2015
Протокол – 17.10.2015

Документи Общо събрание

Декларация до УС
Протокол – 20.04.2019
Подписка – Искане за ОС
Предложение за промени
Предложения за промени
Проекто-бюджет – 2018
Протокол – 14.04.2018
Доклад – 2017
Протокол – 2017
Бюджет за 2016
Доклад – 23.01.2016
Протокол – 23.01.2016
Протокол – 31.01.2015