Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На изключителен прием се радва излязлата наскоро цветна и богато илюстрирана книжка за природния парк “Рилски манастир”. Това е всъщност първата и единствена засега книга, която представя не само богатствата на Рилския манастир, но и ценността на неповторимото му природно обкръжение. Книгата отделя внимание и на усилията, които се полагат за опазването на хармонията между величествения духовен и природен храм. Книжката е издадена на български и на английски език от проект “Опазване на биоразнообразието и икономически растеж – ІІ”, изпълняван от фирма ARD – България. Специален интерес към книгата са проявили посолствата на Швейцария и Испания, както и Министерството на земеделието и горите. БДЗП има скромен принос както за отличните качества на книгата, така и за самото опазване на природния парк “Рилски манастир”. Както е известно, всички предложенията на нашето Дружество за подобряване на наскоро изготвения план за управление на защитената територия, бяха приети от авторския екип. За повече информация за книжката за Рилския манастир можете да се обърнете към Светлана Аладжем ( ).