Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

След 13-годишно прекъсване, на 16-ти април се проведе Националната олимпиада по орнитология, организирана от БДЗП. В нея се включиха 117 деца от 5 до 8 клас, които тестваха своите знания в областта на птиците на България.

В олимпиадата бяха включени 25 въпроса с отговори за избор и снимки на различни видове птици за разпознаване. Максималният брой точки, които можеше да получи всеки ученик бяха 245.

За финала се класираха 22 деца, които получиха за отговорите си от 214 до 155 точки.

Ето и кои са финалистите:

Място Име населено място брой точки
1 Станислав Милчев Милчев Стара Загора 214
2 Никола Велимиров Дончев Попово 209
3 Виктория Велинова Кралева Благоевград 206
4 Йоан Любомиров Петров София 199
5 Мелих Месру Осман Гърбище 197
6 Симеон Станиславов Божимиров Шумен 195
7 178-2RFfZa Белене 191
8 Назлъ Меджнун Адемова Провадия 188
9 Nikolay Georgiev Valkov София 186
10 Иван Пенчев Петков Трудовец 171
11 Петко Маринов Шуманов Велинград 171
12 Мириям Байрам Булдук Дулово 169
13 Александра Василева Павлова Свищов 168
14 Деница Александрова Савовска София 166
15 Иван Нейков Велинград 166
16 Лорин Момчилов Линов Белене 165
17 Ани Андреева Везирова Белене 163
18 Елизавета Тонева Николаева Белене 163
19 Александър Тодоров Димов София 157
20 178-Tp9MT5 Първенец 155
21 Дарияна Янкова Какарова Първенец 155
22 Магдалена Ромеева Боянова Крумовград 155

 

Всеки участник може да влезе на платформата Kyoso и да провери своя резултат.

Вторият кръг ще се проведе на 29 май в Природозащитен център „Пода“. Финалът на олимпиадата ще съдържа тест и практическо разпознаване на птици от терасата на природозащитния център. Ще бъдат поканени финалистите и техните учители по биология.

Олимпиадата се организира в рамките на LIFE проектите: „Животът на пеликана“, „Нова надежда за египетския лешояд“, „Земите и горите на орела“, „Живот за сокола“, „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“.