Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обучителен семинар за прилагането на научни методи в природозащитата (Evidence-Based Conservation / EBC) се проведе в София, през периода 3-6 юни 2024 г. Събитието беше инициирано и финансирано от програмата RENATE и организирано от БДЗП / BirdLife България. RENATE (Възстановяване на природата на Изток) има за цел да подсили капацитета на партньорите на BirdLife в Източна Европа и Централна Азия, като повиши колективното въздействие на BirdLife International за опазването и възстановяването на природата в тези региони.

В обучението се включиха 12 участници от SABUKO / BirdLife Грузия, FPWC / BirdLife Армения, Doga / BirdLife Турция, PPNEA / BirdLife Албания, MES / BirdLife Северна Македония и CZIP / BirdLife Черна Гора. Семинарът беше фасилитиран от консултантите и координаторът на RENATE.

Експертите от БДЗП споделиха своя богат опит в областта на използването на модерни научни подходи за целите на природозащитата, обхващайки теми от формулирането на научен въпрос и планиране на методиката за събиране на данните до определяне на индикаторни видове и схеми за мониторинг, съхранение на данни, анализ, интерпретация и накрая, публикуване на резултатите и интегриране на изводите в зелените политики.

Семинарът послужи и като платформа за тестване на EBC инструмента за самооценка на партньорите, който се очаква да бъде финализиран до края на тази година по програмата RENATE II.

Не на последно място, тази среща предостави чудесна възможност на участниците и организациите да обменят опит, идеи и да комуникират помежду си.