Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ В КАМПАНИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ (БДЗП) „НИЕ БРОИМ ВРАБЧЕТАТА“ НА 27 АПРИЛ 2024 Г. ОТ 9:00 ДО 12:00 Ч., КАТО ОТДЕЛИШ САМО 10 МИНУТИ И ЗАПИШЕШ ДАННИТЕ СИ В СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНАТА СЕКЦИЯ НА САЙТА.

Мисията на кампанията

е да оцени състоянието на трите най-често срещани вида врабчета – ДОМАШНО, ПОЛСКО И ИСПАНСКО.

ДОМАШНОТО ВРАБЧЕ

е сиво на цвят с кафяв гръб. Мъжките са с черен нагръдник.

ПОЛСКОТО ВРАБЧЕ

е предимно кафяво с характерно черно петно на бузата.

ИСПАНСКОТО ВРАБЧЕ

е с кафяво теме, бяла буза и черни гърло и гуша.

Видео

Финансиране и партньори

Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Кампанията „Ние броим врабчетата“ е съфинансирана в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“, финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда.