Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Светослав Спасов

Скоростта, с която египетският лешояд изчезва, и работата за отстраняване на причините за това по целия му миграционен път, са в неравна битка. За последните 40 години популацията на вида в България е намаляла с 83%! Днес в страната ни са останали едва 26 двойки.

Повече от 20 години Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) полага неимоверни усилия, за да преустанови тази пагубна тенденция. Причините за стремителното намаляване на емблематичния вид са използването на отрови и отровни примамки, токовите удари и сблъсъците с електропреносната мрежа, бракониерството и безпокойството по целия му миграционен път от България до Африка.

За да успеем да надбягаме времето и да опазим египетския лешояд, трябва не само да се справим с тези заплахи, но и да имаме „визия за бъдещето“, да приложим иновативен подход. Осъществяването на програма за освобождаване на отгледани на затворено млади египетски лешояди частично компенсира високата смъртност в морето по време на първата миграция на младите птици (от 10 оцелява само една!) и може да подсили популацията на вида на Балканите. Резултатите от последните няколко години го доказват. Освободени са 23 отгледани на затворено птици, от които 6 са се завърнали успешно в България.

© Волен Аркумарев

© Волен Аркумарев

За да може програмата за освобождаване на египетски лешояди да продължава да се осъществява и през следващите 2 години, са ни нужни 20 000 лева, които ще бъдат използвани за:

  • Транспортни разходи от зоопаркове в Европа до България;
  • Храна и ежедневна грижа за младите пици, докато се адаптират във волиерата;
  • Медицински грижи;
  • Проследяване на птиците с предаватели.

За да успеем да надбягаме времето и да опазим египетския лешояд имаме нужда от вашата подкрепа.

Как може да помогнете?

Дарете

Може да подкрепите програмата като дарите онлайн на сайта на БДЗП, чрез Platformata.bg или на следната банкова сметка:

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29
BIC RZBB 9155
Райфайзенбанк ЕАД – клон България
Основание за дарение „Египетски лешояд“ + телефон или имейл за контакт.

В знак на благодарност от нас ще получите подарък като символ и спомен от вашата подкрепа. При дарение над:

50 лв. – значка на птица;

200 лв. – значка на птица и пъзел с египетски лешояд;

700 лв. – нощувка за двама в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“, разходка в „царството на лешоядите“ с опитен водач;

1000 лв. – нощувка за двама в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“ и уникалната възможност да дадете име на млад египетски лешояд, част от програмата, на когото ще поставим GSM-GPS предавател и ще следим живота му.

Изпратете ни име, платежното за дарението, телефон и e-mail на , за да се свържем с Вас!

Споделете

Разкажете на близки и приятели и/или споделете в социалните мрежи за кампанията и за една от най-бързо изчезващите хищни птици на планетата – египетския лешояд.

Благодарим ви, че подкрепяте нашите усилия за спасяването на емблематичния вид! 

БДЗП в партньорство със Зелени Балкани, Европейската програма за застрашени видове на EAZA,  други организации и зоопаркове в Европа, започна мисия за подсилване на популацията чрез освобождаване на египетски лешояди, създавайки т.нар. „Рестокинг стратегия“. Целта е млади птици, които са излюпени и отгледани в зоопаркове и спасителни центрове в Европа, да бъдат дарени за природата на България. Младите лешояди се освобождават, когато са на възраст една година. През пролетта те се настаняват в специално изградена на предварително избрано подходящо място клетка, или така нареченото „училище за лешояди“, в която в продължение на малко повече от два месеца те се адаптират, преди да бъдат освободени.

……………………………………………………………..

Рестокинг програмата – врата към свободата

Редица видове птици са били спасени от изчезване, а вече изчезнали видове са били успешно възстановени чрез подобни програми. Едни от най-емблематичните примери от света са спасяването на кондорите в Америка и възстановяването на брадатия лешояд в Алпите.

Волиерата, © Волен Аркумарев

Волиерата, © Волен Аркумарев

Връщането в дивото е дълъг и нелек процес. Младите лешояди се излюпват и отглеждат в зоопаркове и центрове като Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и когато навършат своята първа година, се транспортират до специално място в Източни Родопи, където в рамките на два месеца преминават своето „обучение“ как да оцеляват в дивата природа.

Това място е една голяма волиера, в която се настаняват неопитните птици. Тя е достатъчно просторна, за да могат те летят и подобряват своите летателни умения. Има и ниши, където да се крият. Волиерата е поставена до площадка за подхранване, където младите птици наблюдават своите диви събратя и поведението им. Освен това те преминават през обучителен курс за разпознаване на основните видове храна, които ще намират в дивата природа на Източни Родопи.

Египетски лешояд, © Волен Аркумарев

© Волен Аркумарев

За египетския лешояд

Египетският лешояд е най-дребният и единственият далечен мигрант сред четирите вида лешояди, обитаващи Европа. Всяка година той изминава близо 10 000 км до зимните си местообитания в Африка и обратно към гнездовите си територии у нас.

В миналото е гнездял по пирамидите в Гиза и е бил свещена птица за египтяните, които са използвали йероглиф с неговия лик в писмеността си. Слави се и със своята интелигентност – една от малкото птици в света, които си служат със сечива. В Африка многократно е наблюдаван да използва камъни, за да разчупва изоставени щраусови яйца.

© Богдан Боев

За съжаление, в момента египетският лешояд е най-бързо изчезващата хищна птица на планетата. В България популацията му наброява едва 26 двойки, които гнездят основно в Източните Родопи, и малка част – в Северна България.

През 2017 г. БДЗП оглави най-мащабния международен LIFE проект, посветен на опазването на вида. Проектът обединява усилията на над 20 институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка, за да се смекчат основните заплахи за вида по пътя му на миграция – използването на отрови в природата, токови удари и сблъсъци с енергийната инфраструктура, и бракониерство.