Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Днес Европейската комисия публикува своята дългоочаквана реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП). Новият план изключително много намалява фондовете, предназначени за околната среда. В основата на новата политика се наблюдава масивна ренационализация на правомощията за вземане на решения относно субсидиите за селското стопанство. Липсата на ефективни предпазни мерки за околната среда отваря вратите за нова вълна на подкрепа за вредното интензивно земеделие.

Твърдението на Европейската комисия, че новото предложение поставя по-високи екологични и климатични цели, се оказва лъжа. Реформата разчита на пожелателни действия за постигането на целите на ЕС, предполагайки, че държавите-членки ще се съобразяват с обществените интереси. Но последните 20 години от прилагането на ОСП доказват, че когато им се даде възможност, министрите на земеделието са склонни да откликват на силното лоби на интензивното земеделие. Перспективата за увеличаване на субсидирането без подобряване на отчетността дава зелена светлина на порочната надпревара между страните в производството. Това би довело до още по-голямо свръхпроизводство, все по-опустошителни въздействия върху околната среда и срив в жизнеспособността на стопанствата.

Предложението за ОСП не успява да постигне фундаменталните промени, необходими в момента в Европа, защото:

  1. Пренебрегва унищожаването на биоразнообразието, като не разпределя средства за мрежата Натура 2000 и масово намалява с фондовете за опазване на околната среда.
  2. Не предприема нищо в подкрепа на  обещания преход към устойчиво земеделие и оставя вратата широко отворена за субсидиране на интензивното земеделие.
  3. Напълно пренебрегва необходимостта от промяна на начините на консумация, вариращи от нездравословни диети до разхищение на храна.

Сега всичко зависи от държавите-членки и Европейския парламент, които все още могат да спасят биологичното разнообразие от колапса, породен от ОСП. Време е държавните глави, финансовите министри и лидерите на политическите групи да се изправят пред лобито на интензивното земеделие и да защитят интересите на гражданите.