Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Проектът „Помощ за египетския лешояд“ получи своето поредно престижно отличие като един от 28-те най-добри LIFE проекта в категорията Природа/Информация! Общо 62 най-добри проекта в три категории бяха избрани сред 400 други, приключили през 2016 и 2017 г. Това е второто огромно признание за Българското дружество за защита на птиците и нашите партньори – Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция и RSPB, след като миналата седмица проектът получи и престижната награда „Натура 2000“.

Церемонията по връчването на отличията се състоя на 23-ти май в Брюксел по време на Европейската зелена седмица. Комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела съобщи деветимата победители – по трима от всяка категория, за наградите „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти. Избраните проекти са от Белгия, Гърция, Италия, Австрия, Полша и Словакия. Бе връчена и Награда на публиката на LIFE проекта „Зелен град“, търсещ решения за намаляване на замърсяването на въздуха в градовете.

Наградите LIFE се връчват на най-иновативните, вдъхновяващи и ефективни проекти, финансирани по програма LIFE в областта на опазването на природата, околната среда и климата, които оказват положително въздействие върху околната среда, стимулират икономическия растеж и осигуряват значителни ползи за европейските граждани.

Toва не е първата награда LIFE, която проект на БДЗП получава. Проектът LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“ бе награден като един от петте „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти в категорията „Природа“ за 2014 г. А през 2017 бе сред номинираните за най-добър LIFE проект сред 4000 други.

Програмата LIFE е инструментът на ЕС за финансиране на проекти в областта на околната среда и климата. От 1992 г. насам тя е съфинансирала повече от 4 500 проекта в ЕС и в други държави. Програмата е допринесла с над 4 милиарда евро за опазване на околната среда и борбата с измененията в климата и е мобилизирала общо над 9 милиарда евро. Във всеки един момент има 1 100 работещи проекта. Бюджетът за програмата LIFE за периода 2014-2020 г. възлиза на 3,4 милиарда евро и има подпрограми за действия в областта на околната среда и климата.