Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител
Рисковото гнездо на двойката Бели щъркели се намира на електрифициран стълб в град Козлодуй. Успяло е да просъщестува повече от 20 години, през които е бутано 3 пъти поради късо съединение. Тази година гнездото отново беше съборено и БДЗП реши, че е време някой да се погрижи за безопасността  на щъркелите и на хората!
След подаден от БДЗП констативен протокол до РИОСВ – Враца, изпратено писмо до Кмета на Община Козлодуй и до Началника на “Електроразпределение – Плевен” клон Козлодуй бе отреагирано. “Електроразпределение – Плевен” изработиха, с материали осигурени от тях, стандартна платформа, на която следващата година двойката щъркели отново да загнезди и да отгледа поколението си без инциденти. На 29 Ноември т.г. платформата беше поставена на електрическия стълб.
Хората живеещи наблизо споделиха с нас, че отдавна  мечтаели за подобна платформа и обещаха съдействие на БДЗП и в бъдещи дейности по опазването на вида, съответно получиха от нас дипляни с координатите на БДЗП и плакати на Белия щъркел.
Непосредствено срещу стълба с новата платформа се намира и топола с друго гнездо, което няколко години се използваше от друга двойка щъркели без успех, тъй като обраслите клони пречеха на щъркелите да кацат в гнездото и да измътят малките. Споделихме проблема с професионалния екип на електроразпределението и един от служителите – Стойчо Статев, донесе личната си резачка и отряза всички пречещи клони.
Българско дружество за защита на птиците изказва голямата си благодарност за добре свършената работа на целия екип и за пореден път доказва, че работейки заедно НПО и институции постигат успехи!
Велислава Спасова
БДЗП – Козлодуй