Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Целта на проекта е чрез локализиране и популяризиране на специални места за наблюдение на птици на територията на града, бърдуотчингът да бъде представен като един от най-достъпните и интересни методи за пряк контакт с природата. Проектът е насочен към популяризиране на градските птици и проблемите на оцеляването им в градската среда. Финансира се от Корпуса на мира, които за поредна година са избрали БДЗП и гр.Бургас за осъществяването на проектното им предложение, а също и за домакин на един от своите доброволци – Уил Далтън.
Сред заложените дейности по проекта са теренни проучвания за изучаването на видовете птици на територията на града и по-специално в Морката градина. На базата на данните, събрани при тези наблюдения ще бъдат поставени имформационни табели на подходящи места. В рамките на проекта ще бъдат изнасяни образователни лекции в различни училища, предвиден е и конкурс за есе и рисунка на природозащитна тематика, както и много други дейности, в които ще могат да се включат всички доброволци.