Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Димитър Градинаров

На 14 март, Световният ден на реките, 207 организации публикуваха съвместно изявление, с което призовават представителите на държавите-членки в Европейския парламент за приемане на силен закон за възстановяване на природата, който да гарантира опазването ѝ. Текстът на изявлението, подписано също и от Българското дружество за защита на птиците, публикуваме в превод на български по-долу:

Ние, подписаните 207 граждански организации, призоваваме страните членки на Европейския съюз, членовете на Европейския парламент и Европейската комисия да приемат спешно силен закон за възстановяване на природата, който да работи ефективно за справяне с кризата в климата и биоразнообразието.

Масовото измиране на видове и климатична катастрофа заплашват основите на живота, какъвто го познаваме. Науката е категорична за това. Усилията, положени до момента, са до голяма степен неадекватни за справяне с тези кризи и възстановяване на връзката ни с природата. Не е изненада, че зачестилите наводнения, суши и горски пожари правят ефектите на тези кризи още по-видими в цяла Европа.

Европейският закон за възстановяване на природата е уникална възможност през това десетилетие да променим тази посока и да се насочим към сигурно и устойчиво бъдеще на живот в хармония с природата. Възстановяването на природата е възстановяване на най-големият ни съюзник в борбата с климатичната криза и нейното въздействие, възстановяване на собственото ни здраве и благосъстояние, както и на икономиката. Възстановяването на природата е една от най-добрите инвестиции, които обществото ни може да направи. Но времето за това изтича.

Ето защо призоваваме националните правителства, членовете на Европейския парламент и на Европейската комисия да:

  • Приемат закона за възстановяване на природата до края на 2023 г.
  • Гарантират, че до 2030 г. ще се проведе мащабно възстановяване на природата в сухоземните и морски територии на ЕС. Подкрепяме предложението на докладчика на Европейския парламент да гарантира, че до 2030 г. поне 30% от сухоземните и морски територии ще бъдат обхванати от мерки за възстановяване със справедлив и пропорционален принос на всички държави членки.
  • Гарантират амбициозни цели за възстановяване на всички екосистеми (сухоземни, сладководни, крайбрежни и морски природни местообитания, градски екосистеми, реки, местообитания на видове опрашители, земеделски екосистеми, мочурища и горски екосистеми), споменати в законодателното предложение. Целите трябва да отговарят на обхвата и спешността на кризите в климата и биоразнообразието.
  • Гарантират пълното изпълнение на всички цели най-късно до 2040 г. Отлагането на действията до 2050 г. подкопава ангажимента за постигане на неутралност на Европа и рискува пресичането на повратни точки.
  • Приемат изцяло приложими цели с ясни гаранции, че Общата политика за рибарство и аквакултури няма да блокира прилагането на морското възстановяване.
  • Гарантират дългосрочното запазване на възстановените екосистеми. Ако позволим на местообитанията да деградират веднага след възстановяването им, това не само ще подкопае усилията ни за справяне с кризите в дългосрочен план, но е и неефективно и е разхищение на обществени средства.
  • Подкрепят рамка за отчетност, която да гарантира, че всички държави членки ще допринесат справедливо към закона и ще носят отговорност за това.
  • Създадат перо, посветено на възстановяването на природата като част от европейския бюджет.
  • Оказват отпор на користните интереси, които се опитват да подкопаят закона.

Отлагането на действия, размиването на амбициите или ограничаването на обхвата на закона само ще направи по-трудно, по-скъпо и по-времеемко да се справим с последствията. Това ще постави живота ни в риск. Затова е добре да приемем закона сега.

Текстът на изявлението на английски може да намерите тук.

Повече информация за кампанията може да намерите на уебстраницата restorenature.eu