Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

При мониторинг на водолюбиви птици в района на Дуранкулашкото езеро на 06.05.2020 г. екип на БДЗП установи, че гнездовата колония на големите корморани е напълно унищожена. Всички дървета, където гнездяха кормораните са изсечени и подготвени за извозване. Според местни хора сечта е извършена в първата половина на месец април – в разгара на гнездовия сезон на този вид. Ситуацията наистина е трагична, тъй като още в началото на март, колонията беше заета от 180 двойки големи корморани! Месец по-късно при отрязването на дърветата с гнездата са били унищожени стотици яйца в напреднал стадий на инкубация и вече излюпени малки. А видът е предмет на опазване в Дуранкулашкото езеро.

Територията, където беше колонията се намира се до самия бряг на водоема и към нея има сериозни апетити за урбанизиране. Изсичането на гората на практика е разчистване на терена за едно бъдещо усвояване.

Сезирани са компетентните институции, надяваме се да се установят извършителите и те да бъдат наказани. Но дори и това да стане – дърветата и колонията вече ги няма.