Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Наскоро получихме чудесни новини от партньорите ни в Русия – правителството на Република Калмикия реши да отмени пролетния лов през 2019! През октомври миналата година партньорите на проекта „Сигурен прелетен път“ в Русия инициираха среща на високо равнище в Калмикия, за да се обсъди въпросът с пролетния лов и възможностите за неговата отмяна и/или регулиране, с цел намаляване на въздействието му върху мигриращите водолюбиви птици. Експерти и представители на държавните институции се съгласиха, че е необходимо да се проучи възможността за закриване на пролетния лов, след което местните власти предприеха необходимите стъпки към това решение. Правителствената наредба за закриване на пролетния лов през 2019 стана факт по-рано този месец.

Пролетното ловуване на мигриращи птици преди размножителния период се счита за „неразумно“ и неустойчиво, тъй като оказва въздействие върху гнездовата популация, което води до отпад на птици от активно размножаващата се популация. Факторите, които увеличават влиянието на пролетния лов, са моногамията, високата продукция при размножаването, високата преживяемост на птиците през лятото и слаба зависимост от гъстотата на гнездене през лятото, така че популацията се регулира главно през зимните месеци. Последните оценки на данните показват високата потенциална смъртност, породена от бракониерството и незаконното убиване на червеногуши гъски по време на пролетната и есенната миграция през Казахстан и Русия. Смята се, че до 40% от световната популация може да стане жертва на бракониерски инциденти през тези периоди. Ето защо една от основните цели на настоящия проект „Сигурен прелетен път” е насочена към намаляване на тези заплахи и ограничаване и/или адаптиране на пролетния лов в ключови държави като Руската федерация.

Отмяната на пролетния лов на гъски в Калмикия, към което трябва да вземем предвид и въведената забрана за пролетния лов на водолюбиви птици в Казахстан от 2017 г., ще осигури безопасен прелетен коридор за популацията на червеногушата гъска и много други застрашени водолюбиви птици, включително и малката белочела гъска! Калмикия и Северна Казакстан са ключови участъци с т.н. тесни места на миграцията на двата вида световно застрашени гъски и това ще осигури по-добро оцеляване на птиците, насочени към техните места за размножаване. Като се има предвид, че се очаква това лято да бъде добро за лемингите (като по този начин се гарантира по-добър гнездови сезон за водолюбивите птици в Арктика), можем да очакваме положителен ефект за популацията на арктично гнездящите видове, включително червеногушата гъска.
Поздравления за усилията на нашите руски колеги за приноса за подготговката и реализирането на това разумно решение за закриването на пролетния лов в Калмикия!