Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Elzbieta Kret

В края на април  женски черен лешояд, част от освободените в рамките на програмата за възстановяване на вида в българската част на Източни Родопи птици, претърпя удар от  вятърна турбина в гръцката част на планината. В резултат на това лешоядът губи част от лявото си крило и в момента ветеринари се борят за живота му.

Благодарение на поставения на птицата GPS предавател, екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) получава сигнал за необичайно поведение в  едно от местата,  които лешоядът посещава последните няколко дни най-вероятно заради храна. Незабавно е подадена информация към Дружеството за опазване на птиците на Тракия, Гърция. Те веднага извършват проверка на терен, заедно с  представители на Дирекцията по горите на Родопи и звеното за управление на националните паркове „Делтата на Еврос“ и „Дадя“. Птицата е открита все още жива, заедно с липсващата част от лявото  й крило в близост до една от турбините на ветропарка. Пострадалият лешояд е изпратен  със самолет още на същия ден в Рехабилитационния център АНИМА в Атина, където е и в момента.

© Elzbieta Kret

© Elzbieta Kret

Вятърните паркове са една от основните заплахи за лешоядните птици в глобален мащаб. Множество проучвания доказват негативния ефект на тези централи, причинявайки смъртност и загуба на ценни местообитания,  когато  са построени в гнездови и хранителни територии и във важни места на струпвания на птици по време на миграция. Гръцката част на Тракия, която попада в ареалите на черния, белоглавия и египетския лешояд, беше определена като приоритетна зона за развитие на вятърни паркове. В района вече са издигнати стотици вятърни турбини и се правят предложения за изграждане на нови вятърни паркове. До момента 26 хищни птици са регистрирани като жертви на сблъсък с турбини в периода 2008-2022 г. Това е вторият документиран случай, при който птица, маркирана в Източни Родопи, България, се сблъсква с вятърна перка, както и вторият случай на намерена жива птица с отрязано крило.

Черният лешояд е изчезнал като гнездящ вид от българската част на Източни Родопи в далечната 1993 г. и единствената към момента популация на вида в Родопите се размножава в Национален парк „Дадя-Лефкими-Суфли“. В опит да се подсили тази популация през 2022 г. БДЗП, Фoндация „По-диви-Родопи“, Rewilding Europe и Фондация GREFA, Испания, започнаха реинтродукция на вида в българската част на Родопите. Така през ноември 2022 г. в планината бяха освободени 14 черни лешояда. За жалост това е четвъртата птица от тях, която няма да изпълни своята мисия, тъй като дори да оцелее, заради неспособността си да лети няма как да се върне обрано в небето на Източните Родопи. Другите три птици загинаха, поради различни причини в рамките на половин година.

Дейностите по възстановяване и опазване на популациите на черния и белоглавия лешояд в Родопите се финансират от Rewilding Europe и се извършват съвместно с  Фондация “По-диви Родопи“.