Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Камен Коларов

Черният лешояд – най-голямата и тежка граблива птица в Европа – се завърна в българската част на Източните Родопи след като 17 птици бяха транспортирани от Испания. Лешоядите бяха временно настанени в Спасителния център на Зелени Балкани предвид законодателните изисквания и след това преместени специално изградена адаптационна волиера. Птиците ще бъдат пуснати обратно в дивата природа тази есен. Надеждата на експертите е, че черният лешояд ще загнезди отново в българската част на Родопите, а в по-далечно бъдеще ще се завърне и в останалите бивши гнездовища на Балканите и Европа.

Черен лешояд

© Камен Коларов

Създаването на колония в България ще подпомогне оцеляването на вида на Балканите, тъй като се очаква да има обмен на птици с последната оцеляла местна колония от около 25-30 двойки, намираща се в гръцката част на Родопите. „Ако колонията се развива добре, част от птиците ще се присъединят не само към колонията в Гърция, но и към популациите в Турция и дори в Западна Европа“,  споделя Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – ключов партньор на фондация „По-диви Родопи“. „Колкото повече са птиците, толкова по-голяма е вероятността връзките между отделните популации да се възстановят отново. Така се получи с белоглавия лешояд. Това е и нашата надежда”, допълва Добромир. През следващите десет години към тези птици да бъдат добавяни още межди 6 и 10 индивида годишно като част от текущата програма за реинтродукция на вида.

Черен лешояд

© Камен Коларов

В миналото черните лешояди са обитавали почти цяла Евразия. Подобно на много видове лешояди, историческият им ареал постепенно се свива и фрагментира, поради множеството заплахи. Част от опасностите са отравяне, загуба на местообитания, намаляване на хранителната база и инциденти с електропроводи. Негативната тенденция в Европа се променя през 80-те години на миналия век. Тогава започва постепенното възстановяване на няколко вида лешояди, най-напред в Испания. Испания може да се похвали със стабилна популация от 2500 гнездящи двойки черни лешояди. От тази популация години наред се извършват успешни реинтродукции в Пиринеите, планината Севените във Франция и Френските Алпи. През 2018 г. лешоядите бяха повторно интродуцирани в Стара планина.

Връщането на лешоядите в Родопите е дългогодишно начинание. То започва с успешните дейности за опазване на белоглавите лешояди, които са стартирани още през 90-те години на миналия век и които доведоха до увеличаване на числеността на вида от десетина до над 100 двойки. В резултат от дългогодишните усилия за премахването на заплахите за лешоядите, днес Източните Родопите са готови за завръщането и на черния лешояд.

Сред дълга подготовка дойде време за пристигането на първите птици от Испания. Птиците са получени от испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), която  от години работи за спасяването и рехабилитацията на пострадали диви птици. GREFA предостави общо 17 черни лешояди, 4  от които са размножавани в центъра, а останалите 13 са диви птици, които са били спасени и лекувани след инциденти. Тяхното 3300-километрово пътуване през почти цяла Европа отне три дни. To завърши след като птиците бяха внимателно пренесени в индивидуални кутии за превоз и транспортирани  до тайно място в отдалечен ъгъл на Родопите.

Черен лешояд

© Камен Коларов

През следващите няколко месеца деветте мъжки и осем женски птици ще обитават и ще хранят в специално изградена волиера за адаптация. През това време птиците трябва да свикнат с новия си дом и обкръжение. Волиерата е разположена на хребет с гледка към заобикалящите гори, където са издигнати изкуствени гнезда върху дъбови и борови дървета. Черните лешояди гнездят на колонии, понякога на скали, но най-често на дървета. Целта е тези изкуствени гнезда да възпроизведат естествена колония и да насърчат птиците да останат в района. Гнездата представляват огромни конструкции с размерите на двойно легло, изградено от клони.

Черен лешояд

© Стойчо Стойчев

„Надяваме се, че дългата и ползотворна работата между GREFA, Българското дружество за защита на птиците и фондация „По-диви Родопи“ и дългият път на тези испански черни лешояди, ще се превърнат в вдъхновяващ пример за възстановяването на биоразнообразието в България и Европа“, коментира Ернесто Алварес, президент на GREFA.

Изразяваме своята благодарност и признателност към екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора за оказаното съдействие и доброто сътрудничество.

Черен лешояд

© Стойчо Стойчев