Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Волен Аркумарев

Шест млади египетски лешояда бяха освободени вчера от екип на БДЗП в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ чрез метода на отложеното освобождаване. Те направиха своя първи полет в дивата природа на Източни Родопи като част от програмата за подсилване на популацията на вида на Балканите.

Де от птиците са излюпени на затворено през миналата година в рамките на Европейската програма за размножаване на вида. Едната птица е предоставена за освобождаване от Зоопарка Шонбрун във Виена, а втората от Зоопарк Прага. Другите четири малки произхождат от дивата популация в България и бяха спасени през 2020 и 2021 г. от различни гнезда на вида. Те бяха доотгледани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и след преценка на ветеринарите бе установено, че могат да бъдат освободени в природата.

Египетски лешояд, © Владимир Добрев

© Владимир Добрев

Младите птици от световнозастрашения вид прекараха два месеца в специално изградена волиера в сърцето на дивата популация, за да се адаптират към местните условия. Тази година бе завършено изграждането на нова по-голяма и модерна волиера, която предоставя по-добри условия на лешоядите да тренират летателните си умения преди да бъдат освободени и е подходяща за адаптиране на по-голям брой индивиди. Това своеобразно „училище за лешояди“ е изградено на една от площадките за подхранване на лешояди в Източни Родопи, която се посещава ежедневно от голям брой египетски и белоглави лешояди.

Волиерата, © Волен Аркумарев

Волиерата, © Волен Аркумарев

Всички млади лешояди са маркирани с GPS предаватели, които позволяват на екипа на БДЗП да следи отблизо техните придвижвания в природата и да реагира бързо в случай на инциденти. Първите няколко дни след освобождаването са критични за оцеляването на младите лешояди и те ще бъдат следени отблизо от нашите екипи на терен.

Поставяне на GPS предаватели, © Владимир Добрев

Поставяне на GPS предаватели, © Владимир Добрев

В периода 2018-2021 г. по метода на отложеното освобождаване в Източни Родопи са освободени общо 13 млади египетски лешояда като 6 от тях са живи днес, а 5 вече се завърнаха в България през тази година.

Eгипетските лешояди, освободени в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“, са дарени по проекта от зоологически градини от мрежата EAZA и Европейската програма за застрашените видове (EEP) със съдействието на нейния координатор Антонин Вайдл.

© Волен Аркумарев

© Волен Аркумарев