Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Сателитно проследяване

Благодарение на сателитни предаватели проследяваме пътя на лешояди, орли, пеликани и гъски. Проследяването на птиците чрез сателитна телеметрия ни служи за идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция, позволява ни да проучим по-дълбоко видовете и най-вече да получим по-детайлна информация за миграционния им път, предпочитаните места, на които спират за почивка по време на прелетния път, временните им местообитания и много други важни събития от живота на птиците.

Черен лешояд и белоглав лешояд

Червеногуша гъска

Египетски лешояд

Къдроглав пеликан

Малък креслив орел