Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Йордан Христов

Българско дружество за защита на птиците стартира полевия курс за разпознаване на птици за пореден път през 2023 г. През изминалите години курса завършиха стотици хора, които успяха да отворят сетивата си и да надникнат в един по-различен и цветен свят – този на птиците. Ако живеете в някой от посочените райони, обичате природата и искате да подобрите познанията си за птиците, не се колебайте да се запишете в тазгодишното издание.

Какво ви предлагаме:

 • да обогатите познанията си за дивите птици и да се научите да ги разпознавате в природата;
 • да посетите непознати места;
 • да научите как може да помогнете за опазването на дивите птици у нас;
 • да споделяте наученото с вашите приятели;
 • да намерите нови приятели и общност, с която споделяте общи интереси и стремежи;
 • да се развивате в областта на орнитологията.
 • да се подготвите и явите безплатно на онлайн изпит, за да получите международен сертификат за разпознаване на птици от университета НОРД в Норвегия;
 • възможност да участвате в полеви викторини за разпознаване на птици с участници от други групи.

Снимка: © Йордан Христов

Къде ще се провеждат обученията?

През 2023 г. Българско дружество за защита на птиците набира участници в обучение за наблюдение и разпознаване на птици в 6 региона в страната:

 1. София
 2. Пловдив, Пазарджик
 3. Варна, Добрич, Шумен
 4. Русе, Велико Търново, Свищов
 5. Бургас
 6. Хасково, Стара Загора, Кърджали

Важно: Група ще се формира при минимум 5 човека от населено място.

Как ще се провеждат обученията?

Курсът включва 2 етапа.

Теоретични лекции. Веднъж седмично, в рамките на 60–90 минути в удобно за участниците време.

Практически занятия чрез теренни излети за наблюдение на птици. Ще се провеждат 2–8 дни месечно, основно през уикендите, в богати на птици локации в съответните региони. Подробна програма ще бъде изпратена само до записаните участници.

Важно: Излет ще се проведе само ако групата е поне 5-има и най-много 20 души.

 Кой може да участва?

 • Всеки навършил 18 години и с интерес към дивите птиците и тяхното опазване. Участници под 18 години могат да участват, само ако заедно с тях в курса участва родител или настойник.
 • Служители на природни и национални паркове, РИОСВ, ловци и горски служители.
 • Студенти по горско стопанство, биология или ветеринарна медицина с профилиран интерес към опазването на птиците.
 • Участници в курса от минали години се допускат само при наличие на места, незаети от нови участници.

Продължителност:

15 март–30 септември 2023 г. В този период планираме да проведем теренни излети за всяка група (до 20 дни).

Сертификат:

Всеки участник в курса, който проявява по-профилиран интерес, има възможност да получи сертификат за участие в него от международния университет НОРД. За това е необходимо:

 • да предоставите диплома за завършено средно или висше образование, преведена на английски език от лицензирана агенция (не се допуска собствен превод). Не е необходимо дипломата да бъде легализирана.
 • документи за преминат курс или сертификат за английски език.
 • да се явите на онлайн изпит за разпознаване на птици по снимки и звуци на България или Западна Палеарктика.

Успешно издържаните изпити за разпознаване на птици от Западна Палеарктика, ви дават правото да участвате в субсидирани 10-дневни обучения, които се провеждат в Мароко, Норвегия и България.

Как протича един обучителен ден?

Теоретичната част ще се провежда онлайн чрез платформата ZOOM веднъж седмично, обикновено привечер в делничен ден през първите 2–3 месеца от обучението. Ако сте възпрепятствани да присъствате на някоя от лекциите, може да я гледате на запис.

През март/април стартираме и с теренните излети, които ще организираме в близост до съответните населени места. Повечето излети ще са целодневни, с продължителност от 7:00 – 8:00 до 14:00 – 16:00 ч.

Самоподготовката и редовното участие в излетите са ключови за успешното завършване на курса. Преди всеки излет, ръководителя на съответната група ще изпраща списък с избрани видове, с които следва да се запознаете самостоятелно.

Ще се придвижваме със споделено пътуване в лични автомобили. Ако те не са достатъчни, ще избираме място, което е достъпно с обществен транспорт. По време на провеждането на теренните излети не се допускат домашни любимци и партньори/придружители.

Снимка: © Йордан Христов

Такса участие

Таксата за участие е 190 лева и се заплаща еднократно при записване. За членове на БДЗП: 120 лева. За ученици: 50 лева. Всеки участник покрива разходите си за транспорт и нощувка, ако предвижда такава. При необходимост, БДЗП може да издаде фактура за направения разход.

Стипендия: Ако нямате финансова възможност да покриете таксата за участие, може да кандидатствате за освобождаване от такса. БДЗП има възможност да подпомогне 5-има участника. За да кандидатствате, изпратете мотивационно писмо свободен текст до , като отговорите на въпросите защо желаете да участвате и какви са бъдещите ви планове, свързани с птиците.

Краен срок за кандидатстване: 10.03.2023 г.

Всички, които се регистрират, ще получат уведомителен имейл за статуса на своята регистрация след крайния срок 10.03. Желаещите, които не успеем да запишем, ще бъдат включени в списък на чакащите за 2024 г.

Какво ви е необходимо:

 • дневник и химикалка/молив;
 • полеви определител на птиците на Европа, Северна Африка и Близкия Изток;
 • смартфон, на който да се инсталира приложението SmartBirds Pro – препоръчително;
 • бинокъл*.

*БДЗП има възможност да осигури ограничен брой бинокли и зрителна тръба за всяка от групите по региони.

Как да се включите?

Попълнете Формата за записване. С попълването и изпращането ѝ  се съгласявате да споделите личните си данни с БДЗП и Норвежкия университет НОРД. Данните ви няма да бъдат предоставяни на други страни и ще бъдат ползвани само и единствено за целите на обучението.

След като получите потвърждение, че сте записани в курса, ще  трябва да направите следното:

 1. Заплатете таксата за участие;
 2. Изпратете платежното до ръководителя, за съответния район.
 3. Направете тест за визуално и акустично разпознаване на птици по снимки и звуци следвайки инструкция, която ще изпратим до записаните. Резултатът от този тест ни е необходим, за да отчетем настоящето ви ниво за разпознаване на птици. Резултатите няма да бъдат публично известни и популяризирани!

За въпроси:

 • София – Йордан Христов: ; Ирина Матеева:
 • Пловдив, Пазарджик – Димитър Плачийски:
 • Варна, Добрич, Шумен – Михаил Илиев:
 • Русе, Велико Търново, Свищов – Свилен Чешмеджиев:
 • Бургас – Владимир Младенов:
 • Хасково, Стара Загора, Кърджали – Волен Аркумарев: ; Стойчо Стойчев: