Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В средата на ноември в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани пристигна млад египетски лешояд, който е излюпен тази пролет в зоопарк Прага и дарен за българската природа. Младият египетски лешояд ще стане част Програмата за подсилване на популацията на световнозастрашения вид у нас, която се ръководи от БДЗП и изпълнява в сътрудничество със Зелени Балкани и Европейската aсоциация на зоопарковете и аквариумите.
.
През пролетта младата птица ще постъпи в „Училището за лешояди“ – специално изградена волиера в Източни Родопи, където младите птици прекарват два месеца в подготовка за живот в дивата природа под непрестанните грижи на експерти от БДЗП.

Методът на отложеното освобождаване бе идентифициран като най-успешния за вида и през 2023 г. три птици освободени по този метод вече си намериха партньори и заеха гнездови територии в дивата природа на Източни Родопи. До пролетта младият лешояд ще остане под грижите на ветеринарите в Спасителния център, а през месец март ще бъде пренасочен към екипа на БДЗП и заедно с други египетски лешояди ще стане част от „Випуск 2024“. При успешна адаптация лешоядът ще бъде освободен в дивата природа през май.

Благодарим, специално, на Антон Вайдал от зоопарк Прага, координатор EEP за египетския лешояд в EAZA за традиционно доброто партньорство и съпричастност към каузата за опазването нa българската природа!