Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В шестото издание на инициативата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) „Ние броим врабчетата“ се включиха общо 287 души от цялата страна. Кампанията се проведе на 30 април и в нея участниците отчетоха данни за 336 локации.

grafika

Общият брой на врабчетата, които бяха преброени през изминалата събота, е 5204. От тях броят на домашните врабчета е 3782 или 73 % от всички преброени врабчета. Полските врабчета заемат 23%, което са 1171 екземпляра. Очаквано испанското врабче е с най-малки числености – 251 или 5% от всички. Процентното съотношение между различните видове врабчета е приблизително същото като миналата година – 72% : 23% : 5%.

Резултатите, които врабчебройците са записали на сайта vrabcheta.bg са между 0 и 206. Най-много врабчета са преброени в Плевен, Габрово и село Безден.

Интересна тенденция е значителният спад на локациите, в които не са наблюдавани никакви врабчета. И тази година, подобно на миналата, това са едва 9%. Неслучайно това е един от важните показатели, на който държим, тъй като от него получаваме информация за това какви местообитания отблъскват врабчетата и съответно какви са заплахите, водещи по намаляването им.

grafika

Най-много птици са регистрирани в дворове на къщи (47%), следват междублоковите пространства (21%), парковете (12%), тихите улици (9%) и поляна с храсти (4%).

Тези цифри показват значението на зелените площи както в дворовете на къщи, така и в междублокови пространства. Освен предпочитани от хората, тези зелени площи са важни и за птиците, което още веднъж показва способността на врабчетата да бъдат индикатор за средата около нас.

grafika

БДЗП изказва благодарност на всички участници, партньори и медии.

Кампанията „Ние броим врабчетата“ се организира в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“, финансиран от Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда.

врабчета