Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Д

Дългоопашат синигер

Дългоопашат синигер

(Aegithalos caudatus)Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 16 – 19 смИма топчесто тяло с дълга опашка. Често се движи на ята. Коремът и главата са светли, а гърбът – тъмен в черен и кафяв рисунък. Храна и местообитания: Храни се с насекоми и...

повече информация
Домашна червеноопашка

Домашна червеноопашка

(Phoenicurus ochruros)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 23 – 26 смОперението на мъжките е от тъмносиво до черно на гушата, бузите и гърдите. Опашката е червена, крилата са с бял панел. Женските са сиво-кафяви с червена опашка. Храна и...

повече информация
Дебелоклюна чучулига

Дебелоклюна чучулига

(Melanocorypha calandra)Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 35 – 40 смПо-едра е от полската чучулига. Най-характерните белези са черната долна страна на крилете с контрастна бяла ивица по края на маховите пера и черното петно отстрани на шията....

повече информация
Далматински сокол

Далматински сокол

(Falco biarmicus)Описание: Дължина на тялото: 47 – 55 см. Размах на крилата: 105 – 129 смПо-дребен от ловния сокол, формата на тялото в полет наподобява тази на черношипата ветрушка, но е с по-къса опашка. Оперението на гърба е сиво-кафяво, тялото и крилата отдолу са...

повече информация
Домашно врабче

Домашно врабче

(Passer domesticus)Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 22 смИма кафяв гръб и сива долна страна на тялото. Темето е сиво, докато при останалите врабчета то е кафяво. Бузата също е сива. Мъжките са с черен нагръдник. Храна и местообитания:...

повече информация
Дебелоклюна рибарка

Дебелоклюна рибарка

(Gelochelidon nilotica)Описание: Дължина на тялото: 35 – 42 см. Размах на крилата: 76 – 86 смОперението отдолу е бяло, а отгоре – пепелявосиво, върховете на първостепенните махови пера са черни. Главата и тилът са черни. Може да бъда сбъркана с гривестата рибарка,...

повече информация