Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ж

Жалобен синигер

Жалобен синигер

(Poecile lugubris)Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 смОперението е подобно на това на матовоглавия синигер, но има значително по-голямо тъмно петно на гушата, така че белите бузи образуват само малък островръх триъгълник. Без светъл...

повече информация
Жълтоглаво кралче

Жълтоглаво кралче

(Regulus regulus)Описание: Дължина на тялото: 8 – 9 см. Размах на крилата: 13 – 15,5 смНай-дребната птица у нас. Темето е жълто-оранжево при мъжките и жълто при женските с черни ивици отстрани. Гърбът е бледозелен, коремът е светъл. Храна и местообитания: Храни се с...

повече информация
Жълта стърчиопашка

Жълта стърчиопашка

(Motacilla flava)Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 23 – 27 смУ нас се среща подвидът Motacilla flava feldegg. При мъжките оперението отдолу е изцяло жълто, гърбът е зеленикав, главата е черна. Женските са кафеникави с тъмносива глава....

повече информация
Жалобна мухоловка

Жалобна мухоловка

(Ficedula hypoleuca)Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 смОперението е сходно с това на беловратата (Ficedula albicollis) и полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata). Мъжките се отличават по късата бяла ивица отстрани на врата и...

повече информация
Жълта овесарка

Жълта овесарка

(Emberiza citrinella)Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 23 – 29 смМъжкият е със светложълта глава, шия и корем, кръстът е ръждив, гърбът е кафеникав с надлъжни щрихи. Отстрани на гърдите и корема има тъмни черти. Женските са жълто-зелени на...

повече информация
Жълтоклюна гарга

Жълтоклюна гарга

(Pyrrhocorax graculus)Описание: Дължина на тялото: 36 – 39 см. Размах на крилата: 65 – 74 смИзцяло черна птица с метален блясък на перата и жълт клюн. Опашката е сравнително дълга и с тясна основа. Среща се на ята по скални комплекси във високите планини. Храна и...

повече информация
Средиземноморска жълтонога чайка

Средиземноморска жълтонога чайка

(Larus michahellis)Описание: Дължина на тялото: 52–58 см. Размах на крилата: 120–140 смНай-често срещаната наша чайка. Трудно отличима от каспийската жълтонога чайка. Отличава се основно по по-късия и по-дебел клюн с голямо червено петно при върха, по-късите крака и...

повече информация