Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Голям синигер

(Parus major)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см
Най-често срещаният синигер у нас. Главата е черна с бели бузи. Коремът е жълт, разделен от черна надлъжна ивица, която при мъжките е по-широка отколкото при женските. При младите тя почти липсва. Гърбът е жълто-зелен, а крилата имат син оттенък.

Храна и местообитания:

Среща се в гори, паркове и градини, често в близост до хората. През пролетта и лятото се храни с насекоми. През есенно-зимния период яде семена и плодчета.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на стари дървета, кухини в огради. Снася 10 – 12 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високопланинската безлесна зона.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Син синигер, черен синигер.

Как да помогнем?

Липсата на стари хралупести дървета може да се компенсира с поставянето на къщички за гнездене. През зимата може да се подхранва със слънчогледови семена, фъстъци, обезсолена сланина и др. Може да бъде приучен да взема храна от ръка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).