Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Елшова скатия

(Carduelis spinus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 20 – 23 см
Мъжките са с черно чело, теме и гърло, крилата са черни с жълти покривни пера. Опашката е врязана с черна ивица на върха. Бузите, гърдите, кръстът и горните странични части на опашката са лимоненожълти. Долната част на корема, страните на тялото и гърбът са напетнени. Женските са подобни, но с по-бледо оперение.

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена. Обитава планински иглолистни и смесени гори.

Гнездене:

Гнезди високо по дървета.Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва вертикални миграции и може да бъда наблюдаван и в населени места.

Заплахи:

Изсичане и увреждане на планинските иглолистни гори при горскостопански дейности и изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Диво канарче, зеленика.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com), ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).