Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Зеленогуша овесарка

(Emberiza cirlus)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см
Мъжкият има характерни черно гърло и презочна ивица, която разделя жълтите страни на главата на две части. Коремът е жълт, а гърдите маслиненозелени. Женските може да се сбъркат с жълтата овесарка, но ивиците по лицето са по-ясно изразени и контрастират със светлото лице. Кръстът е зеленикав, а не ръждив.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава предимно сухи, хълмисти места с пасища, храсти и единични дървета.

Гнездене:

Гнездото е в основата на храст, ниско на дърво или на земята. Снася 3 – 4 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в голяма част от страната, но с по-висока численост в ниските части на Южна България и по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но при тежки зими извършва скитания.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата и премахвана на ивиците от дървета и храсти, прекомерна употреба на инсектициди.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Жълта овесарка, сивоглава овесарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Христо Пешев (www.hristopeshev.eu).