Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ливаден дърдавец

(Crex crex)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 25 см. Размах на крилата: 46 – 53 см
Наподобява пъдпъдъка, но е с по-дълги шия и крака. Оперението е жълто-кафяво, шията и веждата са сиви. Най-често може да се регистрира по обаждането, предимно нощем и рано сутрин.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, мекотели и семена. Обитава най-често влажни ливади с висока трева, но се среща и в посеви с житни култури и други тревни площи.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 8 – 12 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение предимно в Западна и Северна България. По-многоброен е в Западна Стара планина и Софийското поле, Краище и Предбалкана и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на пестициди, разораване и застрояване на ливадите, ранно косене (убива малките), бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Пъдпъдък.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).