Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ориенталско каменарче

(Oenanthe isabellina)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 29 – 30 см
Двата пола са със сходно охристо оперение, с черна „юздичка“ от основата на клюна до окото и вежда, която е по-ясно видима пред окото. Наподобява сивото каменарче в есенно-зимно оперение, но е по-голямо, с по-дълги крака, по-светли подкрилия и по-широка черна ивица на опашката.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава пасища, често на места с колонии на лалугер.

Гнездене:

Гнезди в дупки в земята, често в такива на лалугери. Понякога събира гнездови материал, като скубе козина от гърбовете на лалугерите. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

По-често се среща в югоизточната част на страната, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа, Източни Родопи, Източна Стара планина, около Сливен и Подбалканските котловини. Има отделни находища в Североизточна България, Дунавската равнина, Струмската долина, Софийското поле, Западна Стара планина и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата, прекомерна употреба на инсектициди.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сиво каменарче, испанско каменарче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).