Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Пъстрогуша завирушка

(Prunella collaris)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 см
Оперението е сиво-кафяво по гърба, ръждиво по корема и сиво по главата. Гърлото е бяло с множество черни петънца.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и семена. Обитава каменисти високопланински райони с ниска растителност.

Гнездене:

Гнездото е в скален процеп или под камък. Снася 3 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

У нас се среща в безлесните части на планините Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Западни Родопи.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Увреждане на местообитанията при изграждане на туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Сивогуша завирушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).