Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Скален гълъб

(Columba livia)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 62 – 68 см
Има дива и одомашнена форма. Домашният (полудив) гълъб (Columba livia f. domestica) произхожда от дивия скален гълъб (Columba livia livia). Скалният гълъб е светлосив, с черен ръб на маховите пера и бял кръст. Цветовете в оперението при полудивия гълъб са претърпели значителни промени поради смесването на птици от различни породи. Оперението може да бъде от бяло до сиво, като често срещани са черни или тъмни напречни ивици в крилата.

Храна и местообитания:

Храни се със семена, пъпки, плодчета и дребни насекоми. В населените места разчита и на хранителни отпадъци от зърнени храни. Дивият скален гълъб обитава скали, включително по морския бряг. Полудивият гълъб обитава населените места, но се среща и по скали извън населените места, където се смесва с дивия подвид.

Гнездене:

Гнезди по високи сгради, тавански помещения и скални ниши. Има до 3 поколения годишно, снася 2 яйца.

Разпространение в България:

Дивият скален гълъб е с петнисто разпространение в Рило-Родопския масив, Западна Стара Планина, Русенски Лом, Черноморското крайбрежие. Полудивият гълъб се среща в цялата страна, многоброен в големите градове и отделни части на Дунавската равнина и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

За дивия скален гълъб основната заплаха е хибридизация с домашните гълъби, което нарушава генетичната му чистота. И за двата подвида химизация на земеделието и безпокойството през периода на размножаване са заплахи.

Природозащитен статус в България:

Застрашен (отнася се за дивия скален гълъб Columba livia livia).

Сходни видове:

Гълъб хралупар, гривяк.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).