Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Ястребогушо коприварче

(Sylvia nisoria)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 15 – 20 см
Гушата и коремът са с напречни ивици, подобно на ястреб, които са по-добре изразени при мъжките. Отгоре оперението е изцяло сиво. Мъжките имат ясно видим лимоненожълт ирис. Женските са по-слабо контрастни, в по-бледи тонове и „ястребовият“ рисунък по долната страна е по-слабо изразен.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава горещи и сухи места с храсти и единични дървета.

Гнездене:

Гнезди в гъсти храсти. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма плътност по Черноморието, Източните Родопи, централната част на Дунавската равнина, в части от Добруджа, Софийското поле и хълмовете около него, долините на реките Струма и Места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Премахване на ивиците от дървета и храсти в равнините.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Въртошийка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).