Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Защо да поставим къщичка за птици?

Къщичка за птици – дом за приятели

От незапомнени времена хората поставят къщички за птици, водени от желанието да направят добро за природата и заради удовлетворението да видят къщичката обитавана. Веднъж заселена, къщичката носи радост за малки и големи, а птиците в нея стават част от семейството.

Защо да поставите къщичка за птици?

Дори и да предлагаме храна на птиците, през размножителния период те ще си отидат, ако не намерят подходящи условия за гнездене. За да ги задържим близо до нас целогодишно, поставяме къщички, които отговарят на естествените им предпочитания. Различните видове къщички могат да приютят над 60 вида птици – от синигери и полски врабчета до черношипи ветрушки и горски улулици.

Какви птици е възможно да привлечете в къщичката?

Най-честите обитатели са синигерите, горската зидарка, дърволазката, орехчето, червеноопашката, скорецът, полското врабче, въртошийката, някои видове мухоловки. Понякога хората поставят и изкуствени платформи за щъркели, които също се заемат от птиците.

Къде и как да поставите къщичка за птици?

Поставянето на къщичка за птици зависи от вида, за който е предназначена. Разпространена е практиката къщичката за птици да се поставя на височина между 2 и 4 м от земята на ствола на дърво или стена. По-ниското поставяне излага къщичката на риск от набези на хищници.

Съвети:

 • Птиците нe обичат слънцето да грее директно в „хралупата“ им, затова е препоръчително къщичката да се поставя с отвора на север или североизток.
 • Трябва да се уверите, че на пътя на птиците към къщичката няма пречки, които да затрудняват полета им.
 • Поставяте къщичката под наклон, така че входът да е обърнат леко към земята. Това се постига лесно, ако изберете леко наклонен клон или ствол на дърво. Така ще избегнете влизането на дъжд и вятър в дома на птиците.

Кога да поставите къщичка за птици?

Поставят се от началото на януари до края на февруари, когато брачните двойки вече се оглеждат за евентуално място за гнездене. В случай, че къщичката бъде заета, старайте се да не безпокоите птиците до излитането на малките.

Какви типове къщички има?

 1. Затворени, с кръгъл отвор за вход.
  Предназначени са за птици, които гнездят в хралупи. Големината на отвора определя вида на птиците, които биха се настанили в къщичката. Така например къщичка с малък отвор не може да бъде заета от скорец.  Къщичките с отвор, с различен диаметър според вида птица, са предпочитани от синигери, горски зидарки, дърволазки, орехчета, мухоловки, червеноопашки, скорци, полски врабчета и въртошийки.

  Важно:
  Не поставяйте кацалка пред отвора на къщичката, тъй като това стимулира „нападателите“

 2. Отворени отпред. Предназначени са за птици, които гнездят в ниши. Заемат се от червеногръдки, сиви мухоловки, стърчиопашки. Косовете и дроздовте, които строят гнезда по клоните на дървета и храсти, също ги заемат. Отворени къщички с по-големи рзмери се поставят за привличане на ветрушки.

Как да почистите къщичката за птици?

Къщичката е добре да се почисти още в средата на есента. Трябва да се отстранят натрупаните клони, пух, листа от дъното ѝ, за да се освободи място за следващия сезон. Птиците си правят гнездова постилка, но къщичката ще стане неизползваема след 2 – 3 сезона, ако не се почиства след края на размножителния сезон. С почистването й се отстраняват и паразитите от нея.

Дори къщичката да остане незаета първия сезон, не губете надежда, има шанс някое птиче семейство да я ползва в следващите години.